Základní konkurenční výhodou firmy Sciencis s.r.o. je schopnost najít a využít spojení know-how špičkových odborníků s dlouholetou praxí v oboru z oblasti “life-science” věd se zkušenostmi odborníků z technologických firem a institucí a na druhé straně klinického výzkumu a laboratorní praxe.

Hlavním posláním naší společnosti je maximálně efektivně podporovat a propojovat odborníky z nejrůznějších oblastí vědy, výzkumu a praxe a společně s nimi navrhovat a realizovat nová a unikátní řešení. Takto navržená a realizovaná řešení pak mají nacházet využití v nejrůznějších oblastech mezinárodního vědeckého i klinického výzkumu a pomáhat definovat nové trendy ve vědě, průmyslu ale i klinické praxi.

Poskytujeme kompletní technickou podporu, odborné konzultační a informační služby a servis vědeckým institucím i soukromým komerčním subjektům. Operujeme primárně v rámci České republiky a Slovenska, ale naším přáním a záměrem je  expanze také do dalších Evropských zemí. Úzce spolupracujeme se soukromými společnostmi jako jsou BioVendor, Amedis, MTM, NenoVision, TRILAB a také aktivně spolupracujeme s vědecko-výzkumnými organizacemi jako jsou Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita v Brně nebo technická Univerzita v Košicích. Participujeme na odborných projektech a plánujeme se také aktivně účastnit dotačních programů.

Kontaktujte nás a my se rádi aktivně zapojíme i do vašich plánovaných projektů.

Sciencis s.r.o.
Karásek 1767/1
621 00 Brno – Řečkovice
Česká republika
E-mail: sciencis@sciencis.cz
Tel: +420 602 572 837

IČ: 03909905
DIČ: CZ03909905

Společnost vedená u KS v Brně pod spisovou zn. C 87350

Jednatel: Mgr. Petr Pelikán
E-mail: pelikan@sciencis.cz